AANBOD

Individuele begeleidingen

 

Na een aanmelding via mail of telefoon wordt door de therapeut een intakegesprek gepland. Hierin wordt uitgebreid beluisterd wat moeilijk loopt, rond welke thema’s we aan de slag kunnen gaan en lichten we onze specifieke visie en manier van werken toe. De intake gebeurt (samen) met de ouders. Jongeren vanaf 14 jaar kunnen alleen op gesprek komen – tenzij door hem/haar anders gewenst of afgesproken. Nadien kan een therapie worden gestart.

 

We vertrekken vanuit het kind of de jongere, in verbinding met hun gezin(nen) of hechtingsfiguren. Naar ouders toe geven we duiding hoe ze hun kind of jongere kunnen ondersteunen in de moeilijke periode die ze doormaken.

 

We werken enkel op afspraak.

Een sessie (intake, oudergesprek, individueel begeleidingscontact, overleg) kost 50 euro en duurt ongeveer een uur.

De frequentie en duur van de therapie wordt steeds in overleg bepaald.

 

Vzw Ontrafel kreeg het Bleekweide-certificaat. Alle therapeuten zijn integratief geschoold wat betekent dat ze werken vanuit verschillende therapiemodellen, op een creatieve manier, met gebruik van symboolcommunicatie op maat van het kind, de jongere of de volwassene.

 

Groepsbegeleidingen

 

Hierbij gaan we met een aantal kinderen of jongeren (van dezelfde leeftijd) rond een specifiek thema of groeistukje aan de slag. Want ze kunnen zoveel leren van elkaar. De pijn delen, emotie herkennen en erkennen, ervaren dat ze niet alleen zijn.

 

 

 

Vormingsaanbod naar het brede publiek

Via o.a. lezingen, vormingen op maat en projecten op school willen we leerkrachten, ouders en opvoeders helpen om de signalen van kinderen en jongeren nog beter op te vangen.

 

 

ONTRAFEL vzw

 

Begeleidings- & expertisecentrum

voor kinderen, jongeren en volwassenen.