AANBOD

We werken momenteel aan een nieuwe webstek. Tot snel!

Individuele begeleidingen


Na een aanmelding via mail of telefoon wordt door de therapeut een intakegesprek gepland. Hierin wordt uitgebreid beluisterd wat moeilijk loopt, rond welke thema’s we aan de slag kunnen gaan en lichten we onze specifieke visie en manier van werken toe. De intake gebeurt (samen) met de ouders. Jongeren vanaf 14 jaar kunnen alleen op gesprek komen – tenzij door hem/haar anders gewenst of afgesproken. Nadien kan een therapie worden gestart.


 

We vertrekken vanuit het kind of de jongere, in verbinding met hun gezin(nen) of hechtingsfiguren. Naar ouders toe geven we duiding hoe ze hun kind of jongere kunnen ondersteunen in de moeilijke periode die ze doormaken.


 

We werken enkel op afspraak.

Een sessie (een individuele begeleiding, een duidingsgesprek, een overleg) kost 50 euro en duurt ongeveer een uur.

De frequentie en duur van de therapie wordt steeds in overleg bepaald. Via de mutualiteit kan u een tussenkomst voor psychologische hulp aanvragen. 


 

Vzw Ontrafel kreeg het Bleekweide-certificaat. Alle therapeuten zijn integratief geschoold wat betekent dat ze werken vanuit verschillende therapiemodellen, op een creatieve manier, met gebruik van symboolcommunicatie op maat van het kind, de jongere of de volwassene.


Groepsbegeleidingen


Hierbij gaan we met een aantal kinderen of jongeren (van dezelfde leeftijd)  aan de slag. We spreken van groeigroepen. 

De pijn delen, emotie herkennen en erkennen, ervaren dat ze niet alleen zijn. Want  ze kunnen zoveel leren van elkaar.

 Vormingsaanbod naar het brede publiek

 

Via o.a. lezingen, vormingen op maat en projecten op school willen we leerkrachten, ouders en opvoeders helpen om de signalen van kinderen en jongeren nog beter op te vangen.